Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Ördek

Ördek

Ördek, Anatinae alt familyasından neredeyse bütün dünyanın sulak bölgelerinde yaşayan, perde ayaklı su kuşlarına verilen isimdir. Ülkemizde de bulunmakta olan bazı türleri:

Angıt: Yetişkin dişi ve erkeklerde bütün vücut ve baş kısım daha açık olmak üzere pas sarısı renktedir. Erkeğin boyun bölümünde dişide bulunmayan siyah, ince bir halka vardır. Dişi ve erkek birbirinden, bu halkalar aracılığı ile ayırt edilir. Kuyruk, kuyruk üstü ve el uçma tüyleri yeşil parlak siyah renktedir. Kanat üstü ve kanat altı örtü tüyleri beyaz, gaga ve ayaklar siyah, göz koyu kahverengi olur. Yurdumuzda Güney doğu Anadolu Bölgesi dışında hemen her yerde bulunurlar. Marmara, Trakya ve Göller bölgesinde kuluçkaya yatan, yuvalarına 8-13 yumurta bırakan bu kuşlar uzun süre aile düzenini korumaya devam ederler. Çoğunlukla nehir ve göl kenarlarında yaşarlar. Yuvalarını kaya, ağaç diplerindeki ve topraklardaki kovuklara, oyuklara yaparlar. Yiyecekleri bitkisel ve hayvansaldır. Tohum da tüketirler. Boyutları 61 cm civarındadır. Ülkemizde avı yasaklanmıştır.

Boz Ördek: Yüzücü ördek türlerindendir. Erkeğinin görünümü genellikle gri renktedir.

Sahip oldukları siyah renkli kuyruk bu renkleriyle kontrast meydana getirir. Ayrıca kanat üzerinde bulunan beyaz ayna ve önünde yer alan kırmızımsı kahverengi leke sayesinde kolayca tanınabilirler. Sırt kahverengi, kursak ve karın beyaz renktedir. Gaga siyahımsı gri ayaklar ise portakal sarısı rengindedir. Dişinin tepesi lekesiz koyu kahve rengidir. Erkekte bulunun kırmızımtrak kahverengi leke dişilerde daha ufaktır ya da hiç yoktur. Dişilerin kuyrukları siyah olmayıp, kahve rengidir. Dişilerin gaga yanları sarımsıdır. Bütün Türkiye'de rastlanan yerli ve kış göçmeni kuş türlerindendir. Hemen her yerde bulunurlar. Yuvalarını su kenarlarındaki sık bitkiler arasına yaparlar ve 8 ile 12 yumurta bırakırlar. Beslenmeleri bitkisel ve hayvansaldır. Boyları 51 cm civarındadır. Ülkemizde avı serbesttir.

Dikkuyruk Ördek: bu ördeklere "Akbaş ya da Kalkıkkuyruk" da denir. Dalıcı.

Ördeklerdendir. Erkeğin başı ve boynu beyaz, tepesi siyahtır. Ayrıca iki göz arasında siyah bir çizgi, boynun ön tarafında siyah bir şerit vardır. Vücudun diğer kısımları krem renginden kahverengiye ya da kırmızıya kadar değişir. Kuyruk siyah renkli ve diktir. Dişilerde baş esmer kahverengi, çene ile gerdan beyaz, vücudun diğer kısımları koyu kahverengi, göz sarı renklidir. Yanaklar önden başlayıp arkaya doğru uzanan beyaz bir çizgi ile bölünür. Eşlerde gaga geniş, kabarık ve kalın, gaga ve ayak mavidir. Ülkemizde, Ege, Kızılırmak Deltası, Orta Anadolu'nun batısında görülen yerli kuş türlerindendir. Sayıları çok azalmıştır. Dünyada en fazla bulunduğu yer Burdur Göl'üdür. Sık bitkili, yufka, tatlı ve tuzlu göllerde yaşar. Yuvalarını bitki adacıklarında sık kamışlar ve su bitkileri arasına yaparlar. Yuvalarına 5 ile 10 yumurta bırakırlar. Boyları 46 cm civarındadır. Ülkemizde avlanması yasaktır.

Elmabaş Ördek: Diğer bir ismi "Boz Dalağan"dır. Dalıcı ördektir. Erişkin ördekte.

Baş ve boyun kırmızımsı kahverengi, kursak ve boynun ön kısmı ile kuyruk ve gövdenin arka kısmı siyahtır. Sırt ve üst omuz tüyleri beyazımsı gri, alt omuz tüyleri daha koyu gridir. Dişinin genelde ön kısmı kahverengi, geri kalan arka kısım grimsi kahverengi ve başın yanları açık kahve rengidir. Göz rengi dişide zeytinimsi kahverengi, erkekte ise.

Kırmızımsı portakal sarısıdır. Eşlerde gaganın ön kısmı siyah, geri kalan kısmı mavimsi, ayaklar koyu gri renklidir. Trakya'da yıl boyu, Anadolu'da kışın bulunurlar. Saz ve kamışlı.

Göllerde, nehir ağızlarında, tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar. Yuvalarını su kenarlarındaki bitkiler arasına dişi kuş yapar ve 6 ile 8 yumurta bırakır. Asıl besinleri bitkiseldir. Boyları 46 cm civarındadır. Ülkemizde avlanması serbesttir.

Kara Ördek: Diğer bir ismi "Deniz Ördeğidir. " Dalıcı ördeklerdendir. Erkekte vücudun tamamı, yer yer değişen tonlarda olmak üzere metalik parlaklık gösteren siyah renktedir. Gagaları grimsi siyah olup üst gaga dibinde koyu sarı renkte bir kabartılık vardır. Dişilerde genel renk siyaha çalan kahverengidir. Gözün arkasından başlayan ve boyun yanlarını kaplayan soluk renkli büyük bir bölüm vardır. Erkekte gaga sarı, dişide mavimsi gridir. Eşlerin her ikisinin de gözleri kahverengidir. Türkiye'de pek yaygın değildirler. Bunların kış göçmeni olarak yurdumuzda konakladığı veya göç sırası gelip, geçen transit kuşlar olduğu, Marmara, Ege, Akdeniz Bölgelerinde nadir de olsa rastlandığı söylenmektedir. Beslenmeleri hayvansal ve bitkiseldir. Boyları 48 cm civarındadır. Ülkemizde avlanmaları serbesttir.

Kılkuyruk Ördek: Yeşilbaş büyüklüğünde fakat ondan daha ince ve boyludur. Erkekte baş ile sırt arasında uzanan boynun arkası kahverengi, ense siyahımsı, göğüs ve karın beyazdır. Boynun her iki tarafında başa kadar uzanan beyaz birer şerit vardır. Kuyruk tüylerinden ikisi geriye doğru uzamıştır. Bu uzayan tüy sayesinde Kılkuyruk olarak bilinir. Dişilerde vücudun üst kısmı kırmızımsı kahverengi ve koyu lekeli, karın krem rengi, karın yanları aynı şekilde koyu lekelidir. Erkek ve dişide gaga ile ayaklar mavimsi gri, kuyruk sivri, boyun ince, kanatlar dar ve kanat uçları sivridir. Türkiye'nin hemen hemen her tarafında bulunurlar. Kış göçmeni kuşlardandır. Yurdumuzda özellikle ikinci sökün olan şubat sonu Mart başlarında sık görülür. Derin sulardan pek hoşlanmazlar. Bitkisel olarak beslenirler. Erkeklerde boy 66 cm dişilerde ise 56 cm civarındadır. Ülkemizde avı yasaktır.

Macar Ördeği: Dalıcı ördek türlerindendir. Erkekleri bu gruba giren ördekler arasında, kırmızı gagalı ve kırmızı ayaklı olan tek ördektir. Başları oldukça büyük, parlak kırmızı renkli ve uzun tüylüdürler. Omuz ve sırt açık kahverengidir. Omuz tüylerinin önünde yarım ay şeklinde beyaz bir leke vardır. Göz rengi kırmızı, gerdan, kursak bölgesi, kuyruk sokumu, kuyruk üstü tüyleri ve karın siyahtır. Vücudun yan tarafları beyaz, gaga parlak kırmızı, ayaklar kırmızıdır. Dişilerde başın ve sırtın üstü kahverengi, baş yanları, çene ve karın beyazdır. Erkeklerin omuz kısmında bulunan beyaz leke dişilerde yoktur. Gaganın ucu kırmızı, geri kalan kısmı ise mavimsidir. Akdeniz, Karadeniz sahilleri, Trakya için göçmen, Anadolu'nun diğer bölgelerinde her mevsim bulunan yerli bir kuştur. Tatlı ve tuzlu suları, kamışlı ve sazlı suları severler. 6 ile 12 yumurta yaparlar. Yuvayı dişi kuş yapar. Diğer su kuşları ile bir arada bulunmaktan kaçınırlar. Besinlerini çoğunlukla bitkiler oluşturur. Boyları 56 cm civarındadır. Ülkemizde avı serbesttir.

Suna Ördeği: Bazı yörelerde "Alkuşaklı Kaz, Hanım Ördeği, Kuşaklı Ördek" gibi isimleri vardır. Kaza benzeyen büyük ördeklerdir. Yetişkinlerin baş ve boyunları çok koyu yeşildir. Kursak bölgesi ve boynun arkasında beyaz renkli bir halka vardır. Bunun altında geniş kırmızımsı bir kuşak bulunur ki bu kuşak, sırtın ön kısmı ile göğsün ön kısmını birbirine bağlar. Erkeklerde kuluçka dönemi gaga dibinde kırmızı bir çıkıntı bulunur ve bu hörgüç erkeği görünüş bakımından dişiden ayırır. Bunun haricinde erkek ve dişi birbirlerinin aynıdır. Ancak gençlerinde kırmızı kahverengi kuşak bulunmaz. Ülkemizde Güney Doğu hariç hemen hemen her yerde bulunur. Trakya ve Marmara bölgesinde kuluçka çıkardıkları olur. Deniz ve tuzlu göl kenarlarını tercih ederler. Monogom kuşlardır. Yani eşler birbirlerinden ayrılmazlar. Aynı yuvayı 5-6 yıl kullandıkları görülmüştür. Yuvalarını mağara kovuklarına yaparlar. Bu yuvalara 8 ile 12 arası yumurta bırakırlar. Beslenmeleri genel olarak hayvansaldır. Dalıcı ördeklerden değildirler. Sayıları son yıllarda azalış göstermeye başlamış ve en son görüldükleri bazı yerlerde görülmez olmuşlardır. Boyları 61 cm civarındadır. Ülkemizde avlanması yasaktır.

Yaz Ördeği: bu ördeğin "Dargaga, Dar Gagalı Ördek" gibi isimleri de vardır. Yüzücü ördeklerde eşlerin birbirlerine tıpatıp benzediği tek ördek çeşididir. Boyunları oldukça uzundur. Erkeklerde başın üst kısmı grimsi kahverengi tüylerle kaplı olup bu tüylerin uçları beyazdır. Baş ile ensenin bir kısmı kaba tüylüdür ve bir taç görünümü verirler. Göz önünde başlayan gözü içine alan ve enseye kadar devam eden koyu bir şerit vardır. Koyu kısmın altında bulunan yanaklar ile çene açık renklidir. Vücudun üst tarafı ile kuyruk griye çalan beyaz renktedir. Ense tüyleri uzun gaga grimsi mavi, ayaklar zeytin yeşilidir. Dişiler yukarıda da söylediğimiz gibi erkeğe benzer. Yalnız bunlarda ense tüyleri daha kısadır. Bu ördekler Akdeniz sahillerinde yerli, diğer bölgelerde göçmen olarak bulunurlar. Yuvalarını saz ve bitki adacıkları üzerine yapar ve gayet iyi saklarlar. 7 ile 14 yumurta bırakırlar. Gür bitkili tatlı ve tuzlu sularda ve bataklıklarda yaşarlar. Kışın açık sularda ve deniz kenarlarında da görüldüğü olur. Bitki ve böcekler esas besinini oluşturur. Boyları 41 cm civarındadır. Ülkemizde avlanması yasaktır.

Yeşilbaş Ördek: Yüzen ördeklerin en büyüklerinden ve evcil ördeklerin atalarındandır. Erkeğinin başı ve boynu metalik parlaklıkta koyu yeşil renklidir. Bunun altında ise boyun etrafını saran ve arkada tam olarak kapanmayan beyaz dar bir halka vardır. En önemli özelliklerinden birisi ise kuyruk üzerinde yukarıya doğru kıvrık 4 adet tüy bulunmasıdır. Dişide baş ve boyun bölgeleri daha soluk olmak üzere, tüm vücut koyuca kahverengidir. Başın üzerinde ince beyaz çizgiler vardır. Dişilerine "Tekir" adı verilir. Bütün Türkiye'de bulunan yerli ördeklerdendir. Ayrıca kış göçmeni olanları ve göç sırası transit geçenleri de vardır. Dalıcı değildirler. Sazlı ve durgun sularda çipillerde yaşarlar. Kışın çay ve nehir ağızları ile nehir kıyılarında da görülürler. Yuvayı dişi kuş yapar. Sakin ve yavaş akan su kenarlarında, bataklıklarda ya da otların içine yaptıkları yuvaya 7 ile 11 yumurta bırakırlar. Beslenmeleri çoğunlukla bitkiseldir. Ayrıca salyangoz, midye vb. Canlıları da yerler. Boyları 58 cm civarındadır. En güzel avlanma şekli mühre ile olanıdır.
Son Güncelleme : 23.01.2024 04:24:46
Ördek ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Ördek Yorumları
şifre

3 Yorum Yapılmış "Ördek"
Ben ördeklere bayılırım.haytta evimde besliyorum.ve siz de arkadaşlar araştırmanızı bu sitedrn yapın bence,tavsiye ederim
Bilge . 31.03.2016
CEVAP YAZ
ördekler.güzel.hayvanlardır.bir.çok.hareket.yapa.bilirler.
Nazile.şen. . 08.02.2020 11:22:41
CEVAP YAZ
Ördek Türkiyede Gözlenebilir Mi?
Atlas . 14.03.2023 13:41:14
CEVAP YAZ
Kumru
Kumru
Kumru, Columbidae (Güvercingiller) familyasından, genellikle güvercinlere göre daha küçük yapılı ve soluk renkli türlerin ortak adı. Güvercin ve kumru adları taksonomik ayrımlarla bağlantılı olarak, kullanılmamaktadır. Hayvan bilimi olan Güvercinler ...
Albatros Kuşu
Albatros Kuşu
Albatros kuşu, albatrosgiller familyasından olan ve diğer kuşlara nazaran çok daha geniş kanatlara sahip ve saatlerce deniz üzerinde uçabilen bir kuş türüdür. Albatros kuşu fiziksel olarak martıyı andırmaktadır. Ancak martıdan çok daha büyük, boynu d...
Kırlangıç
Kırlangıç
Kırlangıç, çok soğuk havalar dışında dünyanın her yerinde yaşamaları mümkün olan kuşlardandır. 10-23 cm civarlarında boyları olup, geniş ve sivri kanatlı, oldukça çatalkuyruklu ve ötücü kuşlardır. Göçmen kuş türlerinden bir kısmını da kırlangıçlar ol...
Anka Kuşu
Anka Kuşu
Anka kuşu, nesli uzun yıllar öncesinde tükenmiş ve ismi masalları süslemiş bir kuş çeşidi olarak bilinmektedir. Anka, yüzyıllardır farklı iklimlerde ve kültürlerde değişik adlarla anılmaktadır. Latince de phoenix adıyla anılan Anka kuşu eski Yunancad...
Muhabbet Kuşları
Muhabbet Kuşları
Muhabbet kuşları, papağanlarla aynı familya içerisinde yer alan ve son derece gösterişli kuşlardır. Papağanlar kadar büyük olmayan muhabbet kuşları hem boyutları hem de geniş renk ve desen seçenekleri ile sıklıkla evcil hayvan olarak tercih edilmekte...
Serçe
Serçe
Serçe, Kuşlar grubundan, öten kuşlar sınıfı ve serçelerin familyasında olan bir gagalı kuş türüdür. Altın serçe Afrika'da ekilen tarlaları harap eden iri bir türüdür. Çevrede yaşayan evcil serçeler, sırtı ve kanatları kahverengimsi, karın bölgesi ise...
Cennet Papağanı
Cennet Papağanı
Cennet papağanı, anavatanı Afrika kıtası olan, nemli ve sıcak iklimi seven ve tohumlarla beslenen papağan türüdür. Hint Okyanusunda bulunan adalarda çok sayıda bulunurlar. İnsanlara yakın olacak kadar sosyal olan, oyuncu papağanların çift olarak besl...
Peçeli Baykuş
Peçeli Baykuş
Peçeli Baykuş, Ülkemizde çokça bulunan açık renkli olan bir baykuş türüdür. Yüz bölgesi, göğüs ve karın dış yüzeyi beyaz renklidir. Yüzleri kalp görünümünü almıştır. Göz renkleri oldukça koyu renklidir. Üst kısmı sarıya ve beji andıran renkli kısmıdı...
Huma Kuşu
Huma Kuşu
Huma kuşu, kökeni Eski Türklere kadar dayanan, binlerce yıldır efsanelerde varlığını sürdüren bir kuştur. Huma kuşu ile ilgili farklı Türk boylarının farklı yorumları olsa da ortak inanış konduğu yere mutluluk ve huzur getirdiği yönündedir. Efsaneler...
Flamingo
Flamingo
Flamingo, Flamingolar grubunun, Flamingogiller ailesinden (Phoenicopterus) cinsini oluşturan 6 adet kuş türünün ortak adıdır. Tek cins ve onun alt, altı türünden oluşur. Bu türün diğer bir özelliği ise kendi içinde ve diğer türleri ile çaprazlama üre...
Kanarya Bakımı
Kanarya Bakımı
Kanarya bakımı, oldukça hassas bir çalışmayla sağlanabilir. Sağlıklı bir kanarya etrafında olanlara karşı duyarlı bir yaklaşım içindedir. Devamlı olarak hareket halinde, ötücü ve yeme karşı istekli olur. Karında olan tüyle üflendiğinde derisi sarımtı...
Saka Kuşu
Saka Kuşu
Saka kuşu ispinozgillere ait bir kuştur. Kafeslerde de sıklıkla beslenen bu kuş türü, özellikle ötüşüyle ilgi çekmektedir. Görünüm itibariyle serçeyi andıran saka kuşu, tüylerinin deseni ve renkleriyle de ayrıca ilgi görmektedir. Farklı formları da b...

 

Kumru
Albatros Kuşu
Kırlangıç
Anka Kuşu
Muhabbet Kuşları
Serçe
Cennet Papağanı
Peçeli Baykuş
Huma Kuşu
Flamingo
Kanarya Bakımı
Saka Kuşu
Martı
Kuzgun
Hint Bülbülü
Kartal
Sığırcık
Bülbül
Doğan
Toy Kuşu
Baykuş
Turna
Sultan Papağanı
Deve Kuşu
Leylek
Alacalı Karga
Atmaca
İbibik Kuşu
Sinek Kuşu
Golden Finch
Popüler İçerik
Martı
Martı
Martı herkesin bildiği deniz kuşları olarak anılır. Martıgiller familyasından olan, denizi olan tüm dünya topraklarında yaşayabilen özelliklere sahip ...
Kuzgun
Kuzgun
Kuzgun, diğer adlarıyla Bayağı Kuzgun, Karakarga ya da Kelağ, kargagiller familyasından Corvus cinsi, zekası, büyüklüğü ve simsiyah olması ile tanınan...
Hint Bülbülü
Hint Bülbülü
Hint Bülbülü olarak bilinen bu kuşlar ispinoz ailesine dahildirler ve asıl isimleri zebra ispinozdur. Küçük,narin yapıları ile çok hareketli kuşlardır...
Kartal
Kartal
Yırtıcı kuşların en büyüğü olan kartal, genelde dağlık ve ormanlık alanlarda yaşar. Etçil bir kuştur. Uzun ve kıvrık gagalı geniş kanatlı bir hayvan...
Sığırcık
Sığırcık
Sığırcık,  ötücü kuşlardan sayılan ve familyasına da adını veren sığırcıkgillere ait bir türdür. Sahip olduğu parlak tüyleri ve 20 santimetre civarı b...
Bülbül
Bülbül
Bülbül güzel ötüşüyle tanıdığımız, sinekkapangiller familyasından olan bir kuş türüdür. Hezar, seher kuşu ve andelip olarak ta bilinir. Akdeniz ülkele...
Doğan
Doğan
Doğan ; Doğangiller ( Falconidae ) familyasının, gündüz yırtıcı kuşları ( Falconiformes ) takımından olan bu yırtıcı kuş türlerinin ortak adı Doğan'dı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kumru
Albatros Kuşu
Kırlangıç
Anka Kuşu
Muhabbet Kuşları
Arı Kuşu
Gece Saksan
Limon İshal, Halsiz Ve Uyukluyor
Muhabbet Kuşum Kuruma Hastasımı
Dişi Kuşum Erkek Olmadan Yumurtladı Neyaplalıyım
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Arı Kuşu
Gece Saksan
Limon İshal, Halsiz Ve Uyukluyor
Muhabbet Kuşum Kuruma Hastasımı
Dişi Kuşum Erkek Olmadan Yumurtladı Neyaplalıyım
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024